About

Grégoire vertrok bijna dertig  jaar geleden naar Australië voor een inspirerende reis waarin hij op zoek ging naar de puurheid van het bestaan. In de voetsporen van Bruce Chatwin, ontmoette hij de aboriginals en leerde hij Australië en zichzelf door en door kennen. 

Zoektocht naar Kunstenaar

Op zijn elfde nemen zijn ouders hem mee naar Nieuw-Zeeland; zijn eerste echte overzeese trip. Vanaf het moment van opstijgen is hij letterlijk de ‘dagelijkse routine’ ontstegen en is hij anders gaan denken over het leven en zijn eigen levensdoelen. Na een roerige pubertijd, het bouwen aan zijn karakter en gedachtengang, besluit Grégoire op zijn 21 dat hij naar de kunstacademie wil. Op dat moment krijgt hij meer rust en energie. De regelmaat, het creatieve proces maar ook de drive om te presteren doen hem goed. Dit is de juiste weg.

Inspiratiebron Australië

In 1989 maakt hij zijn tweede reis naar Australië om inspiratie op te doen voor de komende jaren. Deze reis blijkt niet alleen een omslag in ‘het kunstenaar zijn’ teweeg, ook in zijn privé-leven. Vriendschappen worden geherinterpreteerd en zijn plaats in de maatschappij wordt opnieuw bepaald door de ervaringen in de woestijn. Grégoire is alleen met zichzelf en één met de natuur. Een moment van totale bezinning en rust terwijl de onrust en chaos overal op de loer liggen. Op eenzame hoogte vindt hij het antwoord op de zin van het leven en zal deze kennis voor altijd met zich meedragen en zo veel mogelijk delen in werk, beeld en woord.

Mateship

In Australië lopen de dingen nooit zoals gepland. Hij legt op de fiets een afstand af van vele duizenden kilometers door de woestijn. Wordt overvallen door overstromingen en leert de locale bevolking beter kennen. Een echte vriendschap ontstaat wanneer hij Fred Brophy ontmoet. Brophy is de eigenaar van de laatste rondreizende boks-tent ter wereld. In de outback trekken ze samen enkele maanden op en leert Grégoire wat “mateship” inhoudt; onvoorwaardelijke vriendschap die alles overstijgt.

Zijn binding met Australië wordt zo sterk dat hij zich er net zo thuis voelt als in Amsterdam waar hij met zijn gezin woont. Hij draagt altijd horloges met twee tijden en leest eerst de Australische kranten voor hij zich aan het Nederlandse nieuws waagt.

Grégoire leeft altijd in twee landen tegelijk, fysiek en in gedachten kan hij zich overal verplaatsen.

Invloed op schilderen

Het reizen door de outback en het bestuderen van aboriginal rotstekeningen werken door in de schilderijen die thuis in het atelier worden gemaakt.

In de gelaagdheid die te zien is in de rotstekeningen zijn de latere Evolutie-theorie project schilderijen te herkennen. De landschap schilderijen dragen een grote kennis en liefde uit voor het land

Over de jaren wordt steeds meer de wetenschappelijke achtergrond duidelijk van de werken. Ornithologie verbonden aan de Evolutie theorie van Charles Darwin en Alfred Russel Wallace.

Grégoire werkt graag in series. Of het nu vijftig torso’s zijn van anonieme vrouwen of de serie waarin alle vogels die hij ooit in Australië heeft gezien schildert, elke keer verdiept Grégoire zich in zijn onderwerp in kennis en techniek.

Boek Australische Vogels

Begin 2015 reist Grégoire naar Tasmanië om daar de endemische vogelsoorten te observeren en vast te leggen. Uit dit onderzoek volgt het boek Australische vogels van John Gould en Jacques Grégoire, uitgegeven door de KNNV uitgeverij. Het uitkomen van het boek was tevens de voorlopige afsluiting van 28 jaar onderzoek en reizen in Australië.

Na Australië onderzoekende wandeltocht door Europa

In maart 2015 is Grégoire aan een drie jaar durende voettocht begonnen van de Noordzee naar de Zwarte Zee in de voetsporen van de Britse schrijver Patrick Leigh Fermor. In 1933 liep Fermor op 18 jarige leeftijd door het Europa tussen de twee wereldoorlogen in. De boeken die hij daar over heeft geschreven zijn de inspiratie geweest om in zijn voetsporen te treden en te zien hoe Europa er nu voor staat. Grégoire loopt door alle trekroutes van de Europese vogels en onderzoekt de invloed van de geologie op de biotoop en de verspreiding van vogels door alle seizoenen. Halverwege 2017 is hij aankomen bij de Zwarte Zee na een tocht te voet van meer dan 3000 kilometer.

De vogels volgen naar het zuiden

Het volgende onderzoekende kunstproject uit de serie van vier wandelingen; met de vogels mee naar het zuiden, een wandeling van één jaar waarin Grégoire van Amsterdam naar Gibraltar liep door het land van zijn voorouders en Spanje, terwijl hij weer op onderzoek ging naar de invloed van de geologie op de biotoop en de verspreiding van vogels en de aanwezigheid van mensen.

Van Amsterdam naar de Atlantische kust in Ierland

In deze derde wandeling uit de serie liep Grégoire van Amsterdam via Engeland en Wales naar het meest westelijke gedeelte van Ierland. De verandering in landschap, het op een verschillende manier beheren van bos en akkers, dit alles werd geobserveerd tijdens deze korte wandeling van 1000 kilometer.

De voorbereidingen voor de laatste van de vier wandelingen; van Amsterdam naar de Noordkaap: 4000 kilometer door de natuur, zijn in volle bezigheid.

Vrijheid en balans

De opdrachten voor portretten geven hem de vrijheid om andere projecten en reizen te ondernemen. Er is een goede balans tussen opdracht en vrij werk. Uit de portret opdrachten haalt Grégoire nog steeds veel inspiratie omdat elk persoon die hij voor zich krijgt verschillend is en het zijn kracht is niet alleen de buiten kant goed weer te geven , maar ook een voorstelling van het karakter en innerlijke van het model te geven. Iets dat voor velen verborgen blijft komt door zijn manier van schilderen aan het oppervlakte.

De basis van deze gave is ontdekt tijdens zijn verblijf bij de aboriginals.

Een goede balans vindt hij door stad en land en Europa en Nederland met elkaar af te wisselen. Zijn hart ligt in de natuur, maar door daar vandaan weg te gaan ontstaat het verlangen er naar terug te keren. Deze gedachte werkt als basis voor het versterken van de gedachte en die vervolgens weer te geven. Alles wat hij doet is intens en met een diepere bedoeling, nooit om een enkel een mooi en schoon plaatje te maken.

Kennis delen

De achterliggende gedachte in de werken, de wetenschappelijke onderzoeken voor een onderwerp, alles wordt duidelijke wanneer Grégoire een lezing geeft. Een combinatie van levenservaring en bijzondere ontmoetingen zorgen ervoor dat de kennis die over de jaren vergaard is duidelijk terug te voeren is in de vertaling daarvan in beeld.

Het geven van lezingen door Grégoire opent voor velen een gedachtengang waardoor interesse en levenshouding beïnvloed wordt.

Het delen van kennis is begonnen tijdens zijn aanwezigheid aan boord van de Klipper Stad Amsterdam welke in het kielzog van de Beagle in het voetspoor volgde van Charles Darwin. Omringd door schrijvers en wetenschappers die zijn passie voor de evolutie theorie deelden, bleek een kruisbestuiving van kennis veel inspiratie op te leveren.

Geboren Den Haag 1961
Opleiding Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag 1982/1987
Exposities
  • Pulchri Studio, Haagse Kunstkring, Galerie Zagwijn,
  • Galerie ’t Weefhuis, Galerie Heeze,
  • Mecc Maastricht, Galerie de Groote Noord, Smelik en Stokking Galleries, Galerie Faubourg
  • galerie RudolfV, Galerie Metis,
  • Museum de Fundatie, 2010
  • Lord Leighton House Museum, London, UK
  • Centre de Rencontres Internationales, Principauté de Monaco
  • Chelsea Town Hall, London, UK
  • Gagliardi Gallery, London, UK, 2009 – 2017
  • The AAF art fair, Battersea Park, UK, 2009 , 2010, 2017
Collecties Het werk van Jacques Grégoire bevindt zich in binnen – en buitenlandse particuliere collecties, Collectie VNO-NCW en collectie AKZONOBEL Universiteiten hebben portretten van hoogleraren aangekocht. Museo d’Arte Chianciano Terme Tuscany Italy, 2010
Publicaties Kunstbeeld, Kunstwerk, Het Binnenhof jaargids ’95 100 jonge Nederlandse Schilders,Brabants Nieuwsblad, Kunst en antiek-tijdschrift Tableau, Elegance.Het Parool, NRC Handelsblad, Financieel Dagblad
Catalogus Catalogus Anonymous Nudes Project 2005/2006 The origin of species, schilderijen van Grégoire 2006-07 Portrettisten geportretteerd 2011 Post Nubila Lux, Evolution in Painting and Photography 2011
Boek Australische vogels door John Gould en Jacques Grégoire, uitgegeven door KNNV uitgevers april 2016
Special Scheepskunstenaar op de “Beagle” voor de VPRO op de Clipper Stad Amsterdam in het Kielzog van Darwin. 2010. Voettocht van de Noordzee naar de Zwarte Zee in het voetspoor van Patrick Leigh Fermor.
Lezingen Aan boord van Clipper Stad Amsterdam over evolutie-theorie project voor de Vrienden van het Singermuseum over portretkunst Australische vogels en 28 jaar onderzoek in de Australische outback. Lezing over de invloed van de geologie in Europa op de biotoop en de verspreiding van vogels door alle seizoenen.