jun
28

kunst en Vogelbescherming Nederland

Goed observeren is belangrijk om iets te kunnen weergeven voor het omzetten van een ervaring of beeld in een kunstwerk. Ik kijk intens naar de natuur waar ik doorheen loop, luister naar de vogels en zie hoe ze leven in de voor hen belangrijke biotoop. Door het feit dat ik een specialist ben in het bekijken, kan ik verbanden leggen tussen onderzoeksgebieden waar wetenschappers zich per onderdeel in verdiepen. Het terugkoppelen van de kennis die ik door mijn observaties heb gedaan brengt verschillende wetenschapsgebieden bij elkaar. Het delen van kennis is de enige manier om een goede maatschappij in harmonie met alles wat leeft op te bouwen. Vroeger was het bezit van bepaalde kennis macht, nu wordt het onthouden van de toegang tot kennis voor iedereen gezien als kortzichtig. Er is nog een lange weg te gaan. Hierbij een link naar een artikel bij Vogelbescherming Nederland over mijn werk.