apr
04

Vogels van Europa

Hoe vanzelfsprekend is het geluid van een merel die je vroeg in de ochtend in de lente wakker maakt? Na de afgelopen winter waarin vele merels zijn gestorven aan een vogelziekte is dit een stuk minder. Het is de natuurlijke selectie dat de vogels die overleven, hun sterke genen weer overdragen op hun nageslacht. Een voor ons normale soort, de zanglijster, ben ik in het zuiden van Frankrijk deze winter niet tegen gekomen, terwijl het wel tot zijn gebied behoort. In de Camargue hebben de afgelopen maanden 15.500 kraanvogels overwinterd. Een mogelijk gevolg van de trekroute die van west naar oostelijk Frankrijk is verlegd omdat er in het stroomgebied van de Rhône meer veilige overnachtingsplekken zijn door het openstellen van de uiterwaarden voor de natuur. De vogels zijn continu bezig om te kijken op welke plekken de beste overlevingskansen zijn. We zijn inmiddels aanbeland in een tijd waarin we niet alleen economische waarden moeten berekenen, maar ook de natuurwaarden, ook al leveren die op het eerste gezicht geen geld op. Eenmaal weg komen uitgestorven soorten nooit meer terug en de ingrepen van de mens hebben tot nu toe nog nooit een verbetering van de natuur opgeleverd. Herstel kan iets goedmaken van wat we hebben verwoest, maar ingrepen zoals het uitroeien van insecten zal een nadeel voor iedereen opleveren, niet alleen de vogels. Sinds de jaren zestig is de zangvogelstand met de helft afgenomen in Europa, wanneer gaat het licht branden bij de op zich slimme, maar uiteindelijk oh zo arme en niet intelligente besluitvormers.